Bu gizlilik politikası ve hizmet şartları, istanbulkart.istanbul sitesinin (Site) veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklar. Bu Sitede sunulan hizmetlerin kullanımı, bu gizlilik politikası ve hizmet şartlarında tanımlanan bilgi toplama ve kullanma uygulamalarının kabul edilmiş olduğunu gösterir.

Siteye üye olarak Siteyi kullanmakla, bu site ve istanbulkart uygulamaları kapsamında verilecek hizmetler için gerekli olması halinde Site üzerinde sağladığınız kişisel bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer taraflarla paylaşılması hususunda açık rızanızın olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı Kişisel Bilgilerinin Toplanması

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, istanbulkart.istanbul ’a kayıt olurken ya da istanbulkart ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma, e-bülten, istanbulkart ile ilgili bir işlemin gerçekleştirilmesi veya kullanıcıya daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kurulmasına imkân tanıyan kişisel bilgiler, gerek duyulduğunda talep edilebilir.

Kullanıcı tarafından bildirilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS, E-Posta, adres vb..) Belbim A.Ş tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım, bilgilendirme vs.. bilgiler gönderilebilir.

Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

Site Ziyaretleri Hakkında

Siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişme tarihi ve saati, Sitede erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmayı sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler sunucular ve kullanıcının bilgisayarında depolanabilir; bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analizi ve sitenin yönetilmesi için kullanılabilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi, istenilen veya yetkilendirilen hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, Siteyi ve diğer ilgili Belbim ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak Sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için saklanabilir/kullanılabilir. Sitede toplanan bilgiler, diğer istanbulkart hizmetleri tarafından toplanan bilgilerle birleştirilebilir.

istanbulkart.istanbul, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya istanbulkart.istanbul ya da Siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) istanbulkart.istanbul Web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; (c) istanbulkart.istanbul çalışanlarının veya aracılarının, Belbim ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde kişisel bilgileri açıklayabilir.

Kişisel Bilgilere Erişim

Bu Sitede sağladığınız kişisel bilgiler ve bağlantı tercihlerinizi “Profil İşlemlerim” sayfasında inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz görüntülenmeden önce, sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Üyelik İşlemi:

Üyelik işlemleri, kişisel bilgilerin sisteme girilmesi ve bu bilgilerin teyit edilmesi sonrasında gizlilik politikası ve hizmet koşulları ve istanbulkart kullanım koşullarının onaylanması ile tamamlanır.

Bir istanbulkart en fazla bir üye için tanımlanabilir. Bir üye en fazla 5 istanbulkart’ı kendine kayıt edebilir.

Üyeler kendilerine ekli istanbulkart’ları kendi kayıtlarından çıkarabilirler.

Kişiler istanbulkart’ı olmadan da istanbulkart web sitesine üye olabilir.

Kullanıcı hesabına istanbulkart tanımlanması:

istanbulkartlar; istanbulkart Web Portalinde “istanbulkartlarım” menüsünden 16 haneli kart numarası veya 14 haneli seri numarası girilmek suretiyle kullanıcı hesabına tanımlanabilir.

Tanımlama işlemi bu kartların 3 gün içerisinde Otomatik Dolum Makinelerinde fiziksel olarak okutulup onaylanmasıyla tamamlanır. Onaylama işlemi 3 gün içerisinde yapılmaması halinde aynı süreç takip edilerek kart tanımlama işlemleri yeniden yapılabilir.

İstanbulkart Kullanım ve Bakiye Bilgisi Görüntüleme:

Üyeler tanımlı istanbulkartlarına ait tüm işlemleri (harcama, dolum, iade vb.) görüntüleyebilecek ve elektronik kopyasını kayıt edebilecektir.

İstanbulkart üyelik sisteminde üyeye tanımlı kartların, geçmişe yönelik en fazla 3 aylık işlem hareketleri görüntülenebilecektir. 3 aydan önceki işlemler için BELBİM Müşteri Hizmetleri noktalarına başvurulmalıdır. 3 ay öncesine ait bilgilendirme işlemi için hizmet ücreti talep edilecektir.

Yapılan işlemler istanbulkart web sitesinde gecikmeli olarak görüntülenebilir. İstanbulkart kullanıcısı bu gecikmelerden dolayı hak talebinde bulunamaz.

Gizlilik Politikası Ve Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapılması:

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir.