Alt sayfa reklamı

Harcırah Kartı Uygulama Esasları

Harcırah Kartı ile ilgili uygulama usul ve esasları 6245 sayılı kanunun 48.maddesi uyarınca aşağıdaki linkte PDF dosyasında maddeler halinde bildirilmiştir.

Para yatırıldığına dair dekontu ve gerekli evraklar ile Karaköy şubeye doğrudan gidebilirsiniz. Personel listesini ayrıca Excel tablosu olarak da lütfen mail ile gönderin.

Harcırah Kartı Uygulama Esasları

Seyahat Harcırah Kartı Talebi Örneği

Harcırah Seyahat Kartı Liste şablonu