BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. , halkımıza sağlamış olduğu hizmetleri, en etkin şekilde yürütülebilmesi için personelin seçimi, istihdamı, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi ana politikamızı oluşturmaktadır.

İnsan Kaynaklarımız, kurum kültürünün oluşturulması, bu kültüre uygun insan kaynağının sağlanması adına; kurumun vizyon ve misyonunu benimsemiş/benimseyebilecek, kurumu temsil edebilecek insan kaynağının oluşturulması, kuruma bağlılığın sağlanması ve kurum verimliliğinin arttırılmasında temel unsur olarak yer almaktadır.