6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununa uygun olarak yolculara elektronik bilet satışı ve elektronik para yükleme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye Temsilci, yapılan hizmete Temsilcilik denir.