Üye İşyeri Sıkça Sorulan Sorular

Hakedişlerin Düzenlenmesi:

Belbim, düzenlediği hakedişleri, Üye İşyeri’ne bildirdiği tarihten itibaren sözleşmede anlaşılan süre içerisinde Üye İşyeri’nin banka hesabına yatırmaktadır.

Komisyon:

Belbim, e-Para medyası Kullanıcı’larının Üye İşyeri’nde harcadıkları Elektronik Paraya ait aylık hakediş tutarının sözleşmede anlaşılan yüzdesi oranında aylık komisyonu, hakedişi yapılan ayı takip eden ay içinde Üye İşyeri’ne fatura edecektir.

Harcama Takibi:

Üye iş yerinde yapılan harcamalar ve hakkedilen hakkedişler Belbim’in sunacağı bir arayüz üzerinden takip edilebilmektedir.

Hatalı ve Yetkisiz İşlemler:

Ödemenin hatalı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili bedel, Belbim tarafından Kullanıcı’ya iade edilecek veya (bedel Üye İşyeri’ne aktarılmış ise) Üye İşyeri tarafından 3 (üç) gün içinde Belbim’e iade edilmesi sonrasında Kullanıcı’ya aktarılacaktır.