Kimlik Tespiti Yükümlülüğü :

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesiyle ilgili olarak 5549 Sayılı yasa kapsamındaki yönetmelik ve tebliğlerde belirtildiği üzere, müşterilerinden istenilen bilgi ve belgeleri “Kimlik Tespiti Yükümlülüğü” (Yönetmelik Madde 5-6) kapsamında kayıt altında bulundurma ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, şirketimizin kimlik tespiti ile ilgili bilgi ve/veya belgeleri alma zorunluluğu bulunmaktadır.

T.C Maliye Bakanlığı bağlı Mali Suçları Araştırma kurulunca belirtilen yasa kapsamındaki bu zorunluluk konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz.

MASAK ile ilgili yasa kapsamındaki tebliğ ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.​

http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklama-sucu-ulusal-mevzuat/52

http://www.masak.gov.tr/tr/content/terorun-finansmani-ulusal-mevzuat/55